You are currently viewing Pivašiūnuose vyko pagrindinės aštuondienio atlaidų iškilmės – Žolinė

Pivašiūnuose vyko pagrindinės aštuondienio atlaidų iškilmės – Žolinė

Žygimanto Gedvilos / 15 min nuotr.

Šv. Mišiose dalyvavo ir Krikščionių sąjungos pirmininkas Rimantas Jonas Dagys su žmona.

Pivašiūnuose Vyskupas Algirdas Jurevičius tikintiesiems kalbėjo: „Šios šventės šventimas rodo ir mūsų norą savo gyvenimą kreipti dangaus link – ne tiek svarbu kur esi, kiek tai, kur judi, o mūsų kryptis veda Dangaus link“.

Atlaiduose, vykusiuose ir Krekenavoje, dalyvavo kiti Krikščionių sąjungos nariai.

KS pirmininko pavaduotoja Dalia Tarailienė: ,,Šiandien šiek tiek kitaip, nei vaikystėje pasitinku šią šventę. Mano vaizduotė atkuria Švenčiausiąją Mergelę Mariją, po visų žemiškų kančių ramybėje keliaujančią pas savo Sūnų. Bet mums paliekančią viltį ir amžinąją globą. Raginančią gyventi prasmingai ir vertai.”

Politinė reklama, apmokėta iš Krikščionių sąjungos rinkimų sąskaitos.

LRS spaudos tarnyba,
Egidijus Vareikis,
tel. 869842659