You are currently viewing Rimantas Jonas Dagys. Pagrindiniai nuveikti darbai

Rimantas Jonas Dagys. Pagrindiniai nuveikti darbai

Pagrindiniai mūsų nuveikti darbai šioje Seimo kadencijoje:

Nors nebuvau valdančioje koalicijoje, tačiau kantriai dirbdamas, būdamas vienas aktyviausių Seimo narių:

  1. Paruošiau su kolegomis (ir Seimas pritarė) Šeimos stiprinimo įstatymą, kuris suteikia galimybę Lietuvai išbristi iš demografinės krizės.
  2. Prie Seimo įkurta Šeimų taryba iš šeimas atstovaujančių organizacijų atstovų ir mokslininkų, dirbančių šioje srityje.
  3. Pavyko maksimaliai sušvelninti Socialinių reikalų ir darbo ministerijos paruoštą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, žymai sumažinant galimybę valdininkams be rimtos priežasties atiminėti vaikus iš šeimų.
  4. Priimtas mano ir kolegų paruoštas šeimos kortelės įstatymas, suteikiantis lengvatas daugiavaikėms šeimoms.
  5. Atkakliai gyniau ir neleidau sunaikinti neįgaliųjų įmonių nuo sunaikinimo, ko ypač siekė SADM ir TS-LKD atstovai.
  6. Priešinausi Valstiečių ir žaliųjų susitarimui su TS-LKD, priimant miškų įstatymo pataisas, kurias priėmus iš urėdijų buvo išvyti miškininkai ir jų vietoje susodinti suinteresuotieji kirsti miškus.
  7. Teikiau įstatymų pataisas didinančias dirbančiųjų teises.
  8. Teikiau įstatymų pataisas didinančias pensijas.
  9. Teikiau pataisas, skirtas tremtinių ir politinių kalinių pensijoms padidinti ir kt.