Krikščionių sąjungos Šiaulių skyrius


<-Skaityti daugiau

  Kas man yra Krikščionių Sąjunga? Tai bendraminčių bendruomenė, kurios narius vienija dvasinis pagrindas,
  sukonstruotas iš ilgaamžės patirties ir krikščioniškosios tradicijos, kuri grindžiama nuoširdumu, atjauta ir
  pagalba žmogui, požiūris į šeimą ir šeimos vertybes, kur šeima suprantama kaip priesaika visam gyvenimui
  sutvirtintas vyro ir moters įsipareigojimas vienas kitam, savo vaikams, tėvams ir artimiesiems.

  Geri darbai, kuriuos mes atliekame, privalo keisti žmonių gyvenimą ir jie tai turi pajausti.
  Noriu kiekvienam doram žmogui palinkėti, kad tos vertybės, kurios Jums yra svarbios ir kuriomis Jūs
  vadovaujatės savo gyvenime, kasdien įgytų vis didesnę reikšmę aplinkinių sąmonėse.

  Mano – politikės, katalikės, lietuvės, tarptautinės Rotary bendruomenės narės – tikslas ir vienas didžiausių
  norų – pozityvi Lietuva, kurios pamatai laikosi ant tvirtų, laimingų šeimų bei geros valios žmonių.

  Puikiai suprantu ką reiškia turėti anūkus, todėl ir pasirinkau Krikščionių sąjungą. Jau daug metų esu tikintis žmogus. Visomis prasmėmis. Tikintis ateitimi. Tikintis ateitimi su derama pagarba vaikams, tėvams seneliams. Tikintis bažnyčia, jos galia ir prasme.

  Be vertybių žmonės negali augti saugioje visuomenėje. Globalus pasaulis ir traukia, ir stumia. Reikia mums atsirinkti tai, kas tinka Lietuvai – mūsų Tėvynei.

  Daug metų esu šalia bažnyčios. Bažnyčioje. Ji gyvena ir mano širdyje. Draugų būryje pasitarę matome, kad nė vienas įstatymas neveiks, jei žmonės jų nevykdys. Todėl mano tikslas sutelkti visuomenę po krikščioniška vėliava. Tūkstantmečius galioję ir galiojantys įstatymai puikiai veikė ir valstybės gyvenime, valdyme.

  Mano manymu sugrąžinus senąsias, amžinąsias vertybes į mūsų Lietuvą, mes galėtume išdidžiai eiti per pasaulį su meile, nes Dievas – ir yra meilė. O ko mums daugiau bereikia?

  Mano šūkis – jeigu Dievas pirmoje vietoje, visa kita savo vietoje.

  Mes galime sukurti tikinčią, teisingą, pasiturinčią ir švarią Lietuvą. Kartu su Krikščionių Sąjunga esame pasiryžę sukurti padorią ir sąžiningą valstybę, tvirtai tikėdami, kad tai įmanoma. Šeima – savarankiška bendruomenė, turinti teisių, kurių valstybė nei nusavinti, nei panaikinti negali. Valstybė privalo padėti šeimai atlikti savo visuomeninę misiją – gyventi santuokoje, auklėti ir lavinti vaikus, globoti garbaus amžiaus sulaukusius šeimos narius.

  Mokslo plėtra – tai mūsų tautos galimybė išlikti konkurencinga globaliame pasaulyje.
  Tiklsas – švietimo ir mokslo sistema kuri ne tik parengs specialistus, bet ir išugdys asmenybes, turinčias žinių ir galinčias konkuruoti tarptautinėje rinkoje.

  Aš nesu visuomenės veikėja, nesu ir politikė, gebanti nurodyti, kokį valstybės veiklos kursą pasirinkti ir įgyvendinti. Būdama Seime, norėčiau saugoti eilinių žmonių teises prieš realybę praradusius valdžios atstovus. Siekčiau, kad mokytume ne tik jaunimą, bet ir politikus vertinti dorovę, sąžiningumą ir amžinąsias vertybes.

  Žinau kiek kainuoja reklama ir tušinukas, bei kada ir kam jų tikrai reikia. Nepažadu būti patogiu žmogumi ir pritapti prie politikų elito, bet būdama Seime, prižadu nemeluoti ir siekti išlaikyti savitarpio supratimo harmoniją tarp politikų ir eilinių šalies žmonių, jei reikės, būti tarpininku tarp jų.

  Linkiu visiems Lietuvos žmonėms šių rinkimų metu išsirinkti tikrai dorus, patriotiškus ir puoselėjančius tikrąsias krikščioniškas vertybes Seimo narius.

  Sistema turi eiti į šeimą, o ne šeima į sistemą.

  Būdama Lietuvos cerebralinio paralyžiaus asociacijos pirmininke ir turėdama universitetinį teisininkės išsilavinimą bei kartu su vyru Modestu auginanti 5 vaikus, iš kurių dvi dukros su negalia matau, kiek daug šeimų Lietuvoje patiria institucinį smurtą.

  Tikiu, kad būdama LR Seimo nare galėsiu paliesti šias visuomenei skaudžias, bet valdžios institucijų ignoruojamas problemas. Sieksiu didinti žmonių su negalia įtrauktį į visuomenę, švietimą ir darbo rinką. Visuomenės švietimas tame tarpe ir neįgaliesiems padeda į negalią pažvelgti kitu kampu ir skatinti pasitikėjimą savimi.

  Esu teisininkas nuo 1996 metų, mačiau Lietuvos Respublikos teisinės sistemos kūrimą ir taikymą, būdamas jos dalimi. Seimo padarytos klaidos skaudžiai atsiliepia valstybės piliečiams. Norėčiau būdamas Seime, keisti iš pagrindų nebetinkamą teisinę sistemą, daugiau atsižvelgti į pasikeitusios visuomenės nuostatas, poreikius ir gyvenimo būdą. Tikiu, kad nauji veidai valstybės valdyme gali ištaisyti susiformavusią teisinę neteisybę.