Komanda

Pirmininkas – Rimantas Jonas Dagys


Pirmininko pavaduotojai:

Egidijus Vareikis (pirmasis pavaduotojas)

Gintautas Vaitoška

Remigijus Jucevičius

Julius Panka

Petras Luomanas

Romualdas Liutkus


Valdyba:

Gediminas Akelaitis

Arvydas Akstinavičius

Loreta Bratčenka

Marina Povilaitienė

Rimantas Šegžda

Remigijus Šapalas

Rasa Stulpinienė

Jonas Drungilas

Vytautas Rimša

Aloyzas Juodis

Julija Razumienė

Algimantas Pozdniakas

Juozas Pelionis

Evaldas Levickis

Bronius Pargaliauskas

Artūras Margelis

Marius Dagys

Edita Navickienė

Tomas Bakučionis

Darius Morkūnas

Gediminas Miliauskas

Edita Morkūnienė

Ringaudas Palubinskas

Gediminas Ramoška

Zigmas Medingis

Laurynas Juozas Liutkus

Jonas Šimėnas

Remigija Černiauskienė

Vitalija Šimkienė

Kastis Krikštoponis

Dalia Dilnikienė

Leonas Sakalavičius

Jurgita Dainelytė

Gintaras Žilėnas

Antanas Vasilius


Etikos ir procedūrų komisija:

Laisva Jankauskienė (pirmininkė)

Albinas Grabnickas

Arvydas Greičius

Teresėlė Kazlauskienė

Asta Matukienė

Dalia Tarailienė

Dalia Kučinskienė

Daiva Rebčinskienė


Finansų kontrolės komisija:

Marijonas Beliauskas (pirmininkas)

Sigitas Lunkus

Eurika Mačienė

Garry Serbul

Severinas Miliauskas

Dainius Šadauskis

Laisva Jankauskienė