Komanda

Pirmininkas

Rimantas Jonas Dagys

Atsakingoji sekretorė

Edita Morkūnienė

Pirmininko pavaduotojai

Egidijus Vareikis

Gintautas Vaitoška

Remigijus Jucevičius

Julius Panka

Petras Luomanas

Ramualdas Liutkus

Valdyba

Gediminas Akelaitis

Arvydas Akstinavičius

Audrius Penkauskas

Loreta Bratčenka

Marina Povilaitienė

Rimantas Šegžda

Remigijus Šapalas

Rasa Stulpinienė

Jonas Drungilas

Vytautas Rimša

Aloyzas Juodis

Julija Razumienė

Algimantas Pozdniakas

Juozas Pelionis

Evaldas Levickis

Bronius Pargaliauskas

Artūras Margelis

Marius Dagys

Edita Navickienė

Tomas Bakučionis

Darius Morkūnas

Gediminas Miliauskas

Edita Morkūnienė

Ringaudas Palubinskas

Gediminas Ramoška

Zigmas Medingis

Laurynas Juozas Liutkus

Jonas Šimėnas

Remigija Černiauskienė

Vitalija Šimkienė

Kastis Krikštoponis

Dalia Dilnikienė

Leonas Sakalavičius

Jurgita Dainelytė

Gintaras Žilėnas

Antanas Vasilius

Etikos ir procedūrų komisija

Albinas Grabnickas

Arvydas Greičius

Teresėlė Kazlauskienė

Asta Matukienė

Dalia Tarailienė

Dalia Kručinskienė

Daiva Rečinskienė

Laisva Jankauskienė

Finansų kontrolės komisijąa

Sigitas Lumkus

Eurika Mačienė

Garry Serbul

Severinas Miliauskas

Dainius Šadauskus

Marijonas Beliauskas