Edita Morkūnienė

16-oji Savanorių apygarda

Inžinierė, trijų vaikų mama, asociacijos-sąjungos „Vardan šeimos“ pirmininkė, Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos narė, Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, Kauno krašto profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė, Kauno miesto ir Kauno rajono trišalių tarybų narė.

<-Skaityti daugiau

  Esu ištekėjusi trijų vaikų mama, katalikė. Jau 15 metų esu aktyvi visuomenininkė. Prisijungti prie „Krikščionių Sąjungos“ mane paskatino bendros vertybės ir siekiai. Tikiu, kad leisdami kiekvienam iš mūsų dalyvauti ir prisidėti, kartu galime sukurti šalį, kurioje būtų gerbiamos prigimtinės žmogaus laisvės, teisės į prigimtinę šeimą vyro ir moters sąjungoje, orų pragyvenimą. Man svarbu, kad šalyje funkcionuotų teisinga ir sąžininga teisinė sistema, kuri apgintų ir žmogų, ir mūsų bendrą šalies turtą – žemę, miškus.

  Prigimtinė šeima – man didžiausia vertybė. Tai valstybės ląstelė, nuo kurios priklauso mūsų šalies ateitis. Privalome ją saugoti ir ginti. Mano įsitikinimu, šeima – mano tvirtovė, kurios santykių valstybė reguliuoti negali. Todėl 2018 metų gruodį tapau asociacijos-sąjungos „Vardan šeimos“ steigimo iniciatore, o 2019 metais buvau išrinkta pirmininke. Kartu mes rūpinamės šeimomis, iš kurių nepagrįstai atimami vaikai, padedame jiems sugrįžti į šeimą. Atstovaudama šeimų interesus, 2020 metais tapau „Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos“ nare. Kartu su savivaldybe sprendžiame Kauno miesto šeimoms aktualius klausimus.

  Esu kaunietė, čia gimiau ir užaugau. Baigiau Kauno Technikos kolegiją, įgijau transporto inžinerijos bakalauro laipsnį. 10 metų dirbau įmonėje „Kauno autobusai“, maršrutų vadovės pareigose. Mačiau, kiek neteisybės patiria transporto darbuotojai, todėl aktyviai įsijungiau į „Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos“ veiklą kaip pavaduotoja. Paaukojusi darbą dėl profesinės sąjungos, 2018 metais tapau jos pirmininke. Atstovauju darbuotojus socialiniame dialoge su darbdaviu, derantis dėl darbo sąlygų ir oraus atlyginimo. Darbdavys turi gerbti savo darbuotoją, nes jis uždirba jo gerbūvį – tai mano tvirta nuomonė, kurios laikausi.

  2017 metais buvau išrinkta Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos nare, kaip aktyvi darbuotojų teisių gynėja. 2018 metais tapau profesinės sąjungos „Solidarumas“ Kauno krašto pirmininke. Šioje organizacijoje dirbame dėl geresnių darbo sąlygų, užmokesčio ir socialinių paslaugų įvairių specialybių žmonėms užtikrinimo. Profesinę sąjungą atstovauju „Kauno miesto ir Kauno rajono trišalės taryboje“ – esu šios tarybos narė.

  Labai myliu Lietuvą ir manau, kad negalime ja skųstis. Kiekviena situacija, kad ir kokia beviltiška atrodytų, turi išeitį. Ir aš tikiu, kad kiekvienas žmogus gali ją surasi. Reikia tik atsisėsti ir pagalvoti. Ir reikia daryti. Manęs klausia, kodėl aš tai darau? Kodėl dalyvauju veiklose, kurios man neneša jokios finansinės naudos? Aš sakau taip: kiekvienas geras darbas panaikina penkis blogus. Padėdama žmonėms jaučiu didžiulį vidinį pasitenkinimą. Ir tikiu, kad šitą misiją man paskyrė Dievas, kuris mane veda ir man padeda!


  Kreipiuosi į Jus – motiną, tėvą, močiutę, senelį… Su prašymu. Nes pati esu pirmiausia ne kandidatė į LR Seimą, bet žmona ir trijų vaikų mama. Todėl man rūpi mano vaikų ateitis – kokioje valstybėje jie gyvens. Kas laukia mūsų vaikų, priklauso nuo to, kokį kelią parinksime savo valstybei.

  Šiandien mūsų atstovai Seime rūpinasi pačiais savimi. Jie išdavė moralę ir nubėgo paskui liberalizmo siūlomus malonumus. Jie tvirtina įstatymus, kurie griauna mūsų valstybės ir vaikų ateitį: ardo šeimas, kerta miškus, žlugdo švietimo ir medicinos sistemas, leidžia teisinei sistemai atstovauti siauros žmonių grupės interesus.

  Todėl mes, krikščioniškas vertybes puoselėjantys aktyvūs visuomenininkai, įkūrėme „Krikščionių sąjungą“. Kad sugrąžintume sąžinę ir dorą į mūsų įstatymus. Kad mūsų vaikai gyventų žalioje Lietuvoje, turėtų galimybes mokytis, auginti savo vaikus, dirbti ir gauti padorų atlygį.

  Jau ilgą laiką buvau intensyviai raginama dalyvauti LR Seimo rinkimuose: kolegų, bendražygių, tėvų, kuriems padėjome susigrąžinti atimtus vaikus. Jūs pastūmėjote mane ryžtis šiam žingsniui. Todėl prašau jūsų – leiskite man atstovauti Jūsų vertybes Seime.

  Žinau, kad esate nusivylę valdžia ir mieliau nebalsuotumėte. Bet Jūsų balsas gali nulemti Jūsų vaikų ateitį. Todėl prašau ir raginu: ateikite ir prisiimkite atsakomybę. Ir pasirinkite.

  Tepadeda mums Dievas!


  Edita Morkūnienė: LPS „Solidarumas” rekomendacija

  Posted in Aktualijos, Edita Morkūnienė | Leave a comment

  Edita Morkūnienė: už ką baudžiami vaikai?

  Ar vaikai yra nusikaltėliai, kad jų teisės yra apribotos stipriau nei kalinčių asmenų laisvė. Kaliniai turi teisę ne tik į […]

  Posted in Aktualijos, Edita Morkūnienė | Leave a comment

  Edita Morkūnienė: rinkiminė programa

  Prisijungti prie „Krikščionių Sąjungos“ mane paskatino bendros vertybės ir siekiai. Savo rinkiminėje programoje pateikiu sritis, kurioms teikčiau prioritetą, jeigu būčiau […]

  Posted in Aktualijos, Edita Morkūnienė, Straipsniai | Leave a comment

  Gegužės 25 dieną įsteigtas Krikščionių sąjungos Kauno skyrius!

  Susirinkime aptartas pasiruošimas artėjantiems Seimo rinkimams – partijos narių ryžtas skleisti ir įgyvendinti partijos programą ir vertybes. Steigiamajame susirinkime dalyvavo […]

  Posted in Aktualijos, Edita Morkūnienė, Kauno skyrius | Leave a comment