Jonas Šimėnas: programa išeivijai

„Kartu  apgynėme Lietuvos laisvę - dabar privalom apginti krikščionišką sąžinę, lietuvių tapatybę, prigimtinę šeimą...“ Mielas , Tautieti, Pagal LR Konstituciją kas ketverius metus renkame vieną svarbiausių valstybės valdymo institucijų –…

Petras Šidagis: trumpoji rinkiminė programa

Ateiname kurti atsakingą valstybę, kurioje reikia daug ką gražinti ir atnaujinti Kristuje. Turime išvalyti visuomenę nuo klaidatikysčių, pseudomokslų, politinio avantiūrizmo, mirties kultūros.Šeima – priesaika visam gyvenimui sutvirtintas vyro ir moters…

Jonas Valatka: energetikos privatizavimas

Prieš metus pasirodžiusi informacija apie valdančiųjų planus privatizuoti energetikos sektorių pasitvirtino. Vyriausybė pritarė valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“ pertvarkai, paverčiant ją akcine bendrove ir didinant įstatinį kapitalą per pirminį…