You are currently viewing Jonas Šimėnas: programa išeivijai

Jonas Šimėnas: programa išeivijai

„Kartu  apgynėme Lietuvos laisvę – dabar privalom apginti krikščionišką sąžinę, lietuvių tapatybę, prigimtinę šeimą…“

Mielas , Tautieti,

Pagal LR Konstituciją kas ketverius metus renkame vieną svarbiausių valstybės valdymo institucijų – Lietuvos Respublikos Seimą. Neabejoju, kad ir Jūs pareikšite savo nuomonę, balsuodami apgalvotai ir atsakingai.

1990 m. kovo 11 dieną ištardamas ,,TAIP” Nepriklausomos Lietuvos atstatymui balsavau ir už piliečių teisę laisvai judėti, kurią sutvirtinome stodami į Europos sąjungą. Tėvynė yra viena ir nesvarbu kur Tu bebūtum, kada išvykai ar kada parvykai, ar kokioje šalyje gavai sotesnį duonos kąsnį. Tėvynės stiprinimui niekada  nebus per daug šviesių protų ir darbščių rankų.

Tiesa, kad Jūs gyvendami ir dirbdami svetimoje šalyje stiprinate to krašto ekonomiką, turtinate jos kultūrą, tačiau tiesa ir tai, kad  Jūs ne tik esate Lietuvos ambasadoriai užsienio šalyse, bet visokeriopai padedate savo Tėvynei Lietuvai, remdami čia gyvenančius artimuosius, ištiesdami ranką nusprendusiems padirbėti svečioje šalyje, atstovaudami visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose…

Nusprendusiems grįžti –  turime padėti. Todėl, kaip ir anuomet XX amžiaus pradžioje (kunigo M. Krupavičiaus žemės reforma), turime rasti išmintingą sprendimą – skirti žemės sklypą ar kitaip padėti grįžtantiesiems. Ir tam yra pagrindas, nes vienas iš Krikščionių sąjungos pamatinių principų – solidarumas. Tai būdas rasti sprendimus. Suprantu, kad mano siųlomam sprendimui reikia visuotino sutarimo, kurio inicijavimui esu pasirengęs.

Jūsų kandidatas,
Kovo 11-osios signataras,
Jonas Šimėnas.