Bendradarbiavimas su asociacija „Vyčiai”

Krikščionių sąjunga ir asociacija "Vyčiai" pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Susitarimo ištrauka: "Krikščionių sąjunga, atstovaujama pirmininko Rimanto Dagio, ir Asociacija "Vyčiai", atstovaujama valdybos pirmininko Sauliaus Povilaičio, sudaro šį bendradarbiavimo susitarimą, atsižvelgdami į…

Paramos Krikščionių Sąjungai informacija

Atidaryta Krikščionių sąjungos rinkimų sąskaita, į kurią galima pervesti aukas rinkimams. Krikščionių sąjungos reklama turi būti apmokama iš KS rinkimų sąskaitos. Finansinės paramos Krikščionių sąjungai būdai: 1. Galima skirti 0,6…

Krikščionių sąjunga telkia jėgas pamatinėms valstybingumo nuostatoms įgyvendinti

Krikščionių sąjunga dar savo steigiamajame suvažiavime įsipareigojo tapti telkiančia, vienijančia politine jėga pamatinėms valstybingumo nuostatoms įgyvendinti. Nuosekli ir nuosaiki KS politika, grindžiama krikščioniškomis vertybėmis, principinėmis šeimos, tautiškumo, socialinio teisingumo nuostatomis, stabdant…