You are currently viewing Krikščionių sąjunga telkia jėgas pamatinėms valstybingumo nuostatoms įgyvendinti

Krikščionių sąjunga telkia jėgas pamatinėms valstybingumo nuostatoms įgyvendinti

Krikščionių sąjunga dar savo steigiamajame suvažiavime įsipareigojo tapti telkiančia, vienijančia politine jėga pamatinėms valstybingumo nuostatoms įgyvendinti. Nuosekli ir nuosaiki KS politika, grindžiama krikščioniškomis vertybėmis, principinėmis šeimos, tautiškumo, socialinio teisingumo nuostatomis, stabdant liberalizmo, LGBT propagandos dominavimą, vaikų atėmimo iš šeimos, Stambulo konvencijų ir pan. realizavimą, susilaukia vis didesnio visuomenės palaikymo.

Šiandien Krikščionių sąjunga pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno krašto profesine sąjunga „Solidarumas” (KKPSS), kurioje įsipareigota palaikyti vieni kitus, kaip socialinius partnerius, kartu siekti įgyvendinti Krikščionių sąjungos rinkimų programą, įtraukiant į ją KKPSS siūlymus- palaikyti profesinių sąjungų judėjimą Lietuvoje, Lietuvos darbuotojų teisių gynimą, teisingumą darbo užmokesčio, darbo sąlygų gerinimo klausimais ir t.t.

KKPSS įsipareigojo būsimuose Seimo rinkimuose remti Krikščionių sąjungos rinkimų sąrašą, iškeltus kandidatus vienmandatėse apygardose, taip pat deleguoti savo atstovus į KS rinkimų sąrašus tiek daugiamandatėje, tiek vienmandatėse rinkimų apygardose.

Krikščionių sąjungos informacija