Krikščionių Sąjungos 2024 metų Europos Parlamento rinkimų trumpoji programa

LIETUVA – PIRMIAUSIA

Sujungėme Krikščionių Sąjungos patirtį ir Lietuvos šeimų sąjūdžio drąsą. Vienydamiesi su
naujam atgimimui kylančia Lietuva ir augančiai Tautai telkiančia lyderyste sakome: kartu mes
galime daug!
ES turi ateitį tik įgyvendinus Europos integracijos sumanytojo Roberto Schumano idėjas, kaip
nepriklausomų valstybių sąjunga, paremta krikščioniškosios demokratijos principais.
Mūsų šaliai ir visai Europos civilizacijai iškilo karo grėsmė, o iš vidaus Lietuvą silpnina ideologija,
priešiška prigimtinei šeimai, lietuvių kalbai, kultūrai ir tradicijoms, krikščioniškosioms vertybėms
ir mokslo tiesai.

Todėl MES:

 • neleisime federalizuoti Europos sąjungos. Lietuva turi absoliučią teisę priimti visus sprendimus
  tose valstybės srityse, kurios nėra perduotos ES kompetencijai;
 • sustabdysime genderizmo ir translytiškumo ideologijos diegimą valstybėje ir propagandą
  mokyklose;
 • išsaugosime konstitucinę Lietuvos tėvų teisę auklėti vaikus pagal įsitikinimus;
 • neleisime Europos Sąjungos paramos naudoti kaip spaudimo priemonės suverenioms
  valstybėms;
 • stabdysime masinės imigracijos skatinimą, gresiantį Tautos egzistencijai ir krikščioniškajai
  kultūrai;
 • neleisime, kad „žaliojo kurso“ politika virstų ideologija, nešančia pelnus interesų grupėms ir
  žlugdančia Europos šalių ūkį;
 • sieksime plėsti priemones turtinės bei socialinės atskirties mažinimui, regionų vystymui,
  visapusiškam smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui, oligopolijų įtakos apribojimui;
 • formuosime vieningą Europos Sąjungos energetikos politiką, kuri užtikrintų Lietuvoje
  konkurencingas verslui ir palankias gyventojų ūkiams elektros kainas;
 • ginsime Lietuvos verslo interesus;
 • Europos Sąjungos, kaip laisvų tautų ir valstybių sąjungos sieksime vienydamiesi su visų ES šalių
  parlamentarais.

UŽ DIEVĄ! UŽ ŠEIMĄ! UŽ TĖVYNĘ!