You are currently viewing Žmonėms reikia krikščioniškos partijos

Žmonėms reikia krikščioniškos partijos

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras “Vilmorus” Krikščionių sąjungos užsakymu atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą. 2020 m. birželio mėnesio 5-13 dienomis apklausė 1000 respondentų – 18 metų ir vyresnius Lietuvos gyventojus.

Apklausoje pateikti trys klausimai, kurie suformuluoti šitaip:

1. Ar balsuotumėte už krikščioniškąsias vertybes atstovaujančią politinę partiją?
2. Ar palaikote principingą Rimanto Dagio poziciją ginant tradicinės šeimos vertybes?
3.Ar Jums jau atsibodo “konservatorių” ir “valstiečių” priešprieša?

Į pirmąjį klausimą, ar verta balsuoti už krikščioniškąsias vertybes atstovaujančią politinę partiją, “Taip” atsakė 29,3% apklaustųjų, “Ne” – 31% , kitiems (apie 40%) buvo „sunku pasakyti“, jie dar neturi tvirtos nuomonės šiuo klausimu.

Vis dėlto, atsakyme į antrąjį klausimą, didesnė dalis apklaustųjų, 32.9%, palaiko Rimanto Dagio poziciją ginant tradicinės šeimos vertybes, nepalaiko – 25.8%. Tačiau net 41,3% respondentų taip pat neturi aiškios nuomonės šiuo klausimu.

Galiausiai, atsakyme į paskutinį užduotą klausimą, dėl “konservatorių” ir “valstiečių” priešpriešos, respondentai vieningai teigia (iš viso, 70,8%), kad šių politinių jėgų priešprieša “atsibodo”. Tik 8% apklaustųjų teigia, kad “konservatorių” ir “valstiečių” priešprieša “neatsibodo”, kiek daugiau nei 21 % pasirinko “sunku pasakyti” atsakymo variantą.

Krikščioniškos partijos poreikis yra akivaizdus ir mus tai dar labiau nuteikia darbui.