You are currently viewing Lietuvos valstybės Sekminės

Lietuvos valstybės Sekminės

Nuotrauka iš L. R. Seimo „Flickr” archyvų.

Gegužės 15 dieną Kaune Krikščionių sąjungos nariai drauge su kitais Seimo nariais minėjo Steigiamojo Seimo 100-sias metines.

Krikščionių sąjungos narys E. Vareikis:

„Šventųjų Mišių Arkikatedroje metu J.E. Kardinolas Sigitas Tamkevičius vasario 16-ją prilygino Lietuvos Velykoms, kuomet tauta atgimė iš politinės nebūties, gi gegužės 15-ją pavadino Lietuvos Sekminėmis – diena, kai ant jos nužengė Šventoji Dvasia. Nepriklausoma Lietuva tapo demokratine Respublika.”

Krikščionių sąjungos pirmininkas R. J. Dagys:

„Po šimto metų matome kiek reikšmingų darbų Atkuriamasis Seimas nuveikė, nors gilinantis į tų laikų diskusijas, matėme nemažiau „aistrų“ tuo metu, visai kaip ir dabar. Vis dėlto, matyt, svarbu ne „aistrų“ buvimas, bet sugebėjimas lemiamu momentu priimti reikiamus sprendimus.”