You are currently viewing Nijolė Sadūnaitė išreiškia palaikymą Krikščionių sąjungai

Nijolė Sadūnaitė išreiškia palaikymą Krikščionių sąjungai

Nuotrauka iš apdovanojimų teikimo ceremonijos „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai” Trakų pilies menėje.

Remiu ir palaikau Krikščionių Sąjungą dėl jos vertybinio prado, dėl to, kad siekia man brangių ir svarbių dalykų – meilės Žmogui, pagarbos Šeimai, ištikimybės savai Valstybei ir Tikėjimo Dievu! Telaimina Jis visus mūsų gerus ir kilnius darbus.

Disidentė sesuo Nijolė Sadūnaitė