You are currently viewing LKDP dalyvaus rinkimuose drauge su Krikščionių sąjunga

LKDP dalyvaus rinkimuose drauge su Krikščionių sąjunga

Eligijus Dzežulskis-Duonys

Tegu visi būna viena“ – šie Evangelijos žodžiai yra visų krikščioniškų politinių jėgų veiklos kelrodė žvaigždė. Turim progą tai įrodyti konkrečiais darbais, kurdami orų gyvenimą visiems Lietuvos piliečiams. Šito siekdama Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija (LKDP) 2020 m. rinkimuose į Seimą dalyvaus kartu su Krikščionių sąjunga (KS).

Tokios pat vienovės bei sąmoningumo viliamės ir iš rinkimuose balsuojančių tikinčiųjų Lietuvos piliečių. Juk Bažnyčios socialinis mokymas ir Popiežių enciklikos aiškiai pabrėžia, jog krikščionims nedera balsuoti nei už liberalias, nei už socialistines partijas, nes jos vienaip ar kitaip prieštarauja Bažnyčios mokymui ir naikina žmogaus orumą.

LKDP pirmininkas Eligijus Dzežulskis-Duonys