You are currently viewing Gegužės 25 dieną įsteigtas Krikščionių sąjungos Kauno skyrius!

Gegužės 25 dieną įsteigtas Krikščionių sąjungos Kauno skyrius!

Edita Morkūnienė

Susirinkime aptartas pasiruošimas artėjantiems Seimo rinkimams – partijos narių ryžtas skleisti ir įgyvendinti partijos programą ir vertybes. Steigiamajame susirinkime dalyvavo Krikščionių sąjungos pirmininkas Rimantas Dagys, valdybos nariai Arvydas Akstinavičius ir Tomas Petreikis.

Kauno skyriaus pirmininke vienbalsiai išrinkta Edita Morkūnienė, pirmininkės pavaduotoju išrinktas Ringaudas Palubinskas, sekretore – Aurelija Utkienė.

Kauno skyriaus pirmininkė E. Morkūnienė tiki, kad su Dievo palaima Krikščionių sąjungą aplankys sėkmė Seimo rinkimuose. E. Morkūnienė taip pat pažymėjo, kad vykdant Krikščionių sąjungos programą, būtina užtikrinti prigimtinės šeimos stiprinimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, kurios apimtų vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimą apie prigimtinės šeimos svarbą, pozityvaus bendravimo ir santykių kultūros, atsakingos tėvystės ir motinystės ugdymą.