You are currently viewing Edita Morkūnienė: rinkiminė programa

Edita Morkūnienė: rinkiminė programa

Prisijungti prie „Krikščionių Sąjungos“ mane paskatino bendros vertybės ir siekiai.

Savo rinkiminėje programoje pateikiu sritis, kurioms teikčiau prioritetą, jeigu būčiau išrinkta į LR Seimą:

Šeima

Sieksiu, kad šeima būtų apsaugota nuo perteklinio valdžios institucijų kišimosi.

Ryžtingai atmesiu Stambulo konvenciją.

Būtina įgyvendinti priimtą Šeimos stiprinimo įstatymą, paremtą supratimu, kad šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas.

Sieksiu įteisinti lygiavertę tėvystę/motinystę skyrybų atveju, kad abu tėvai pilnateisiškai dalyvautų savo vaikų ugdyme ir gyvenime.

Darbo santykiai

Skatinsiu socialinį dialogą tarp darbuotojų atstovų ir darbdavių.

Sieksiu stiprinti dirbančiųjų galimybes apginti savo teises, plėsti kolektyvinių sutarčių tarp darbdavių ir profesinių sąjungų praktiką.

Darbo teisėje turi būti užtikrinta teisė tėvams derinti darbą ir vaikų auginimą.

Būtina ratifikuoti tarptautinės darbo organizacijos 190 konvenciją dėl patiriamo psichologinio smurto darbo vietoje.

Švietimas

Skatinsiu Krikščioniškų mokyklų kūrimą. Sieksiu įgyvendinti „Tautinės mokyklos“ koncepciją.

Pasiruošimo šeimai programa jaunuoliams turi būti privaloma.

Pareigos bei atsakomybės ugdymas ir pagarba mokytojui turi tapti neatsiejama švietimo programų dalimi.

Teisinė sistema

Teisinė sistema turi būti tobulinama, mažinant neapibrėžtas teisines normas arba jas konkretizuojant, kad sumažėtų subjektyvių įstatymų traktavimo atvejų.

Sveikatos sistema

Ligonių kasos turi būti atskirtos nuo Sveikatos ministerijos priklausomybės.

Sieksiu įgyvendinti „Neįgaliųjų socialinės integracijos chartiją“.

Skatinama Jūsų esu pasirengusi imtis atsakomybės atstovauti Jus LR Seime. Ir jei man bus suteiktos galimybės dirbti dėl visų mūsų gerovės ir ateities, ginsiu ir kovosiu už mūsų tautos krikščioniškas vertybes.