You are currently viewing Dalia Marija Stančienė: moralinis idealas ir bendrasis gėris

Dalia Marija Stančienė: moralinis idealas ir bendrasis gėris

Rugpjūčio 29 d. Klaipėdos Malūno parke dalyvavau „Judriosios mugės“ Z-vaikai prevenciniame seminare prieš patyčias „Nutylėti ar prabilti” su pranešimu „Moralinis idealas ir bendrasis gėris“, kuriame akcentavau enciklikos „Laudato si“ (Būk pagarbintas) svarbą. Minint penkerių metų enciklikos „Laudato si“ jubiliejų, šie metai iki 2021 gegužės 24 d. paskelbti  „Laudato si“ metais.

Enciklika akcentuoja rūpinimąsi bendrais namais, reaguojant į pasaulinę ekologinę krizę, kurios ištakos siejamos su socialiniu, kultūriniu, etiniu ir dvasiniu visuomenės gyvenimu. Popiežius enciklikoje argumentuotai parodo, kad viskas yra susiję, ir, ypač dabar, kai visas pasaulis kovoja su COVID-19 pandemija.

Jis kritikuoja rinkos sudievinimą ir pelno siekimą, kuris vyksta išnaudojimo ir aplinkos degradavimo sąskaita. Popiežius kovo 27 d., melsdamasis prie Šv. Petro bazilikos, priminė, kad „pandemija nutraukė skraistę nuo akių, parodė mūsų trapumą ir priklausymą vienas nuo kito“.

Vyriausiasis „Vatican News“ redaktorius Andrea Tornielli, minėdamas enciklikos penktąsias metines, rašo, kad „skubėdami pirmyn, jautėmės stiprūs, norėjome daugiau daiktų, užmerkėme akis prieš karus, pasaulinį neteisingumą, užsikimšome ausis, kad negirdėtume vargšų skundo ir ekosistemos aimanų“.

Mums, Lietuvoje, taip pat vienas iš svarbiausių uždavinių yra SUGRĄŽINTI ORUMĄ, VILTĮ, MEILĘ. Krikščionių sąjunga, vadovaudamasi Bažnyčios socialine doktrina, savo šūkiu pasirinko „Neleisime iškirsti Lietuvos – jos šeimų ir miškų!“ Popiežiškoji šeimos taryba pabrėžė, kad santuoka ir šeima yra pirmutinės svarbos socialinis gėris: „Šeima visada išreiškia naują žmogaus gėrio matmenį ir dėl to lemia naują atsakomybę. Tai atsakomybė už ypatingą bendrąjį gėrį, apimantį žmogaus, kiekvieno šeimos bendruomenės nario gėrį“.

Santuokos sujungti vyras ir moteris drauge su savo vaikais sudaro šeimą. Tai pirmasis žmogaus ugdymo židinys, gimtieji namai, kur įgyta patirtis atsilieps tolimesniam gyvenimui.

Šeimoje iš kartos į kartą perduodami papročiai, religija, pasaulėžiūra, tautos istorija. Šeimoje išmokstame mylėti, jausti dėkingumą už suteiktą gyvybę, pažaboti egoizmą, suvokti savo paskirtį ir tapatumą.

Tėvų ir protėvių darbai mus įpareigoja saugoti, kurti ir ginti savo valstybę, puoselėti jos kalbą ir kultūrą, perduoti vaikams šias moralines bei dvasines vertybes, išmokinti gyventi be patyčių.

Darna šeimoje ir visuomenėje, harmonija su gamta – pagrindiniai principai, leidžiantys siekti oraus, kūrybingo ir sveiko gyvenimo, įgyvendinant bendrąjį gėrį, socialinį teisingumą.