You are currently viewing Petras Šidagis: trumpoji rinkiminė programa

Petras Šidagis: trumpoji rinkiminė programa

  • Ateiname kurti atsakingą valstybę, kurioje reikia daug ką gražinti ir atnaujinti Kristuje. Turime išvalyti visuomenę nuo klaidatikysčių, pseudomokslų, politinio avantiūrizmo, mirties kultūros.
  • Šeima – priesaika visam gyvenimui sutvirtintas vyro ir moters įsipareigojimas vienas kitam, savo vaikams, tėvams ir artimiesiems. Stiprinsime šeimas, įtvirtinsime pasiruošimo šeimai programas mokyklose.
  • Kiekvienas gali ir privalo rasti savo vietą šeimoje ir bendrijoje. Žmogaus prigimtis negali būti pakeista ideologiniais užkeikimais, paneigiančiais gamtos dėsnius.
  • Nuosekliai giname ir ginsime žmogaus teises, atsakomybe paremtą piliečių laisvę, ginsime demokratiją, kurios krikščioniškąją prigimtį šiandien bandoma pakeisti liberalia jos atmaina.
  • Įgyvendinsime priemones didinančias ekonominį ir socialinį solidarumą, kurio idealas yra bendruomenė be išlaikytinių, be nepakeliamos mokesčių naštos, be vergiško ir prasmės neturinčio darbo. Socialinis teisingumas kyla iš supratimo, kad visi visuomenės individai yra unikalūs ir vertingi. Šalies plėtra turi būti vykdoma tausojant aplinką. Turime tapti sveikų žmonių bendrija.
  • Moksleiviai turi gauti tvirtas bendrojo lavinimo žinias, įgūdžius rasti reikiamą informaciją informacijos srautuose. Mokslo atradimai ir jų pagrindu sukurtos technologijos turi saugoti geruosius žmogaus prigimties bruožus, netapti socialinės inžinerijos ir manipuliavimo įrankiais. Mūsų kultūra yra lietuviška ir kartu krikščioniška, europietiška, moderni. Ji neturi virsti tiesiog pramoga.
  • Esame Lietuvos dalyvavimo euroatlantinėje integracijoje rėmėjai, sieksime atkurti joje krikščioniškosios demokratijos dvasią. Esame ir būsime NATO nariai, pasiryžę ginti savo kraštą ir visos euroatlantinės bendrijos interesus.
  • Kovosime. Kovosime visur, kur tik yra tikėjimas, viltis ir meilė.

Petras Dovydas Šidagis