You are currently viewing Edita Morkūnienė: už ką baudžiami vaikai?

Edita Morkūnienė: už ką baudžiami vaikai?

Ar vaikai yra nusikaltėliai, kad jų teisės yra apribotos stipriau nei kalinčių asmenų laisvė. Kaliniai turi teisę ne tik į susitikimus 2 val., bet ir į asmeninius 24 val. pasimatymus. Vaikai yra įkalinti! Mūsų tarnybos elgiasi su vaikais žiauriau nei įkalinimo įstaigos su recidyvistais. Net žmogžudžiai visada turi teisę prašyti paleisti anksčiau laiko, o VT tarnybos vaikams nepalieka jokios, ne tik teisės, bet ir vilties būt paleistiems iš šios įkalinimo įstaigos. Sugrįžti į savo šeimą, kol nesulauks pilnametystės. Turi atlikti visą įkalinimo laikotarpį. Už ką? Už tai, kad jie gimė biologinėje šeimoje?

Vaiką nuasmenina, nutautina, vaikas praranda šeimą, giminę, draugystės sąvoką, saugumo pasitikėjimo jausmą. Vaikas yra sunaikinamas iki pat jam brangių prigimtinių, pamatinių šaknų. Vaikas savo mamą mato tik 6 val. per visus metus ir tai jūs vadinate gėriu? Tai yra ne vaiko užtikrinantis gerovę, bet vaiką ilgai kankinantis ir naikinantis įstatymas ir didelė, labai didelė, pinigų skalbimo mašina. Tokią ideologija sėkmingai pradėta taikyti Lietuvoje, mūsų institucijų. Įsiklausykite, pažvelkite giliau ir ATSIBUSKITE !!!