You are currently viewing Šeima man yra valstybės ląstelė, nuo kurios priklauso mūsų šalies ateitis.

Šeima man yra valstybės ląstelė, nuo kurios priklauso mūsų šalies ateitis.

Krikščionių sąjungos ir Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) koalicija

NR. 4 STIPRI ŠEIMA – STIPRUS KAUNAS

Sąrašo NR. 2 EDITA Edita Morkūnienė

Šeima man yra valstybės ląstelė, nuo kurios priklauso mūsų šalies ateitis. Privalome ją saugoti ir ginti.

Studijavau Vytauto Didžiojo Universiteto, Katalikų Teologijos, Šeimotyros studijų magistrą.

2018 metų gruodį tapau asociacijos-sąjungos „Vardan šeimos“ steigimo iniciatore, o 2019 metais buvau išrinkta pirmininke. Asociacija rūpinasi šeimomis, atstovauja šeimų interesus, kuomet ištikus krizei šeimoje nepagrįstai atimami vaikai, padedame jiems sugrįžti į šeimą. 2020 metais tapau „Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos“ nare. Kartu su savivaldybe sprendžiame Kauno miesto šeimoms aktualius klausimus.

Lietuvoje priimta daug įstatymų, kurie įvardinami, kaip pagalba šeimai, tačiau šie įstatymai neįgalus ir veikia tik žodžiais. Akivaizdu, kad šiuo metu kuriama šeimos politika neturi jokios ateities. Šiuo metu „veikiančiose“ įstatymuose, net šeimos apibrėžimai nurodomi skirtingai.

Vienintelis nuoseklus, teisingus principus atspindintis, didžia dalimi mūsų pastangomis priimtas, įstatymas Lietuvoje yra atkakliai valdančiųjų neįgyvendinamas Šeimos stiprinimo įstatymas. Todėl reikia visiems priminti, kad kiekviena valdžios grandis privalo įstatymą nuosekliai įgyvendinti, pradedant nuo savivaldos.

Padedant šeimoms ugdyti reikalingus gebėjimus jos turi gauti būtiną kompleksinę pagalbą savarankiškai sprendžiant savo socialines problemas, motyvuojant kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo šeimoje.

Ypač svarbu sukurti labai efektyvų ir tikslingą paslaugų tinklą šeimoms, kurios augina ar prižiūri negalią turinčius vaikus.

Socialinius sunkumus patiriančios šeimos ir vienišiems tėvams gauti efektyvią ir tikslingą kompleksinę pagalbą.

Labai svarbu stiprinti šeimos narių sveikatą, ypač daug dėmesio skiriant žalingų įpročių prevencijai.

Siekiant stiprinti ir išsaugoti šeimą, sudaryti galimybę sutuoktiniams pasinaudoti taikinamojo tarpininkavimo paslaugomis.

Kaunas tikrai pajėgus žymiai labiau išplėtoti Šeimos kortelės galimybes, ypač skatinant galimybes gauti įvairias lengvatas šeimoms auginančioms daugiau vaikų. Kaunas galėtų tapti pavyzdžiu Lietuvai.

Turi vykti ne formali, bet esminė ir nuolatinė, pasitelkiant ir nevyriausybines organizacijas, šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo stebėsena bei vertinimas.

Kaunas turėtų tapti pavyzdžiu formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į šeimą kaip visuomenės ir valstybės pagrindą, tai propaguojant pasitelkus visuomenės informavimo priemones, renginių metu ar kitais būdais.

Te padeda mums Dievas !