You are currently viewing Antano Kliunkos rinkiminis prisistatymas

Antano Kliunkos rinkiminis prisistatymas

Trumpa biografija

Užaugau Raseinių rajone, esu vidukliškis.Inžinierius–elektronikas, su žemės ūkio veikla susijęs verslininkas, karys–savanoris.

Į aktyvų pilietinį valstybės gyvenimą įsijungiau dar 1988-aisiais, kaip Raseinių Sąjūdžio tarybos atsakingasis sekretorius, o 1990–1992 m. kaip karys – savanoris su raseiniečiais gyniau  Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą.  

Parlamento gynėjai mane išrinko būrio vadu. Tai laikau ir visą savo gyvenimą laikysiu aukščiausiu manęs įvertinimu, nes bendražygiai manimi pasitikėjo lemiamu metu – kai laukėme sovietų kariuomenė šturmo.

Už Parlamento gynybą esu apdovanotas ,,Sausio 13 – osios atminimo”, už indėlį atkuriant Lietuvos kariuomenę – ,,Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių“ medaliais, už pagalbą Ukrainai Ukrainos kazokų ,,Ukrainos patrioto“ medaliu.  Esu Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos  Prisikėlimo apygardos skyriaus pirmininkas.

UŽ TAI, KAS ŠVENTA!

Aš, Lietuvos Parlamento gynėjas, su pasipiktinimu stebiu, kaip valdantieji pamina krikščioniškas ir bendražmogiškas vertybes. Jie garsiai kalba apie skurdą, bet priima tik sau palankius įstatymus, leidžiančius turtingiesiems ir toliau turtėti.

Tarpukaryje įvykusios žemės reformos tėvas, krikščionis demokratas Mykolas Krupavičius, remdamasis Šv. Tomo Akviniečio mokymu, yra pareiškęs, kad žemės nuosavybė privalo tarnauti tautos interesams. Sieksiu, kad likusi laisva valstybinė žemė atitektų tik šeimos ir ekologiniams ūkiams.

Stabdydami kaimo mokyklų uždarymą, sustabdysime kaimų nykimą, nes Lietuvos kaimas yra istorinis lietuvių kovos už Lietuvos laisvę šaltinis. Jeigu mes jo neišsaugosime, tai emigravusių lietuvių vietą užims imigrantai, kuriems krikščioniškos vertybės yra svetimos.

Jau nieko nestebina tai, kad daugelis partijų, vos tik patenka į Seimą, įklimpsta korupcijos liūne. Kitaip ir negali būti, kai valdžios struktūros formuojamos net iš teistų asmenų, kurie neretai būna dar ir susiję su mūsų valstybei priešiškos Rusijos specialiosiomis tarnybomis.         Akivaizdžiausias teisinio nihilizmo ir cinizmo pavyzdys – 1,8 mln. Eurų  iš Lietuvos Valstybės rezervo skyrimas oligarcho partijai, kuris dar neseniai nuo Lietuvos teisėsaugos spruko slėptis į Rusiją, prieš tai mus išvadinęs ,,tūpais“ lietuviais. Todėl mūsų laukia negailestinga kova su klestinčia korupcija.

Mes su bičiuliais, Parlamento gynėjais, su apmaudu stebime kaip tyčiojamasi iš mūsų tautos laisvės kovų istorijos, iš protėvių krauju aplaistytų simbolių, kaip skriaudžiama valstybinė lietuvių kalba Vilniaus krašte.

Jūsų klausiu: ar ir toliau tylėsime, o gal pagaliau junkimės ir pasipriešinkime? Kartu su Jumis 1991 – aisiais apgynėme Lietuvos laisvę, o dabar privalome apginti krikščionišką sąžinę, lietuvių tapatybę, prigimtinę šeimą!

Antanas Kliunka, 2020 m. kandidatas į LR Seimą, 42-oji Raseinių – Kėdainių apygarda