You are currently viewing Bendra malda Baltarusijai paremti

Bendra malda Baltarusijai paremti

  • Post author:
  • Post category:Aktualijos

Likus kelioms dienoms iki “Laisvės kelio”, Krikščionių sąjunga pakvietė gyvosios grandinės dalyvius savo svajones ir linkėjimus Baltarusijai paremti ir bendra malda. Tikėjomės, kad maldą palydės ir bažnyčių varpai. Melstis kvietėme drauge su Lietuvos Vyskupų konferencija, kitų konfesijų lyderiais Lietuvoje is Baltarusijoje.

Įvyko.

Meldėmes ir matėme daugiau žmonių susikaupusių maldai.

Girdėjome, kaip galingai gaudė Katedros varpas.

Ačiū visiems prisidėjusiems, dalyvavusiems, prisiminusiems, sukalbėjusiems maldos žodžius, visiems, kurie buvo fiziškai ir dvasiškai.

Krikščionių Sąjunga