You are currently viewing Egidijus Vareikis. Geopolitikos diagnostika: ES ir Baltarusija – Europos Sąjunga – Iranas

Egidijus Vareikis. Geopolitikos diagnostika: ES ir Baltarusija – Europos Sąjunga – Iranas

ES ir Baltarusija

Faktas:

Europos Parlamentas kasmet skiria tokią garbingą Sacharovo premiją iškiliems žmogaus teisių gynėjams.

Diagnozė:

Garbinga premija. Grupė (ir nemaža) Europarlamentarų pasiūlė premijuoti Baltarusijos Koordinacinę Tarybą – pagrindinę jėgą, verčiančią Lukašenkos režimą. Tačiau minėtoji koordinacinė Taryba buvo apkaltinta tuo, kad yra homofobiška, t.y., nekovoja už seksualinių paikysčių teises. O jei taip, tai iš viso nekovoja ir premijos jai skirti negalima. Vietoje to pasiūlyta apdovanoti grupę Lenkijos LGT… triukšmadarių.

Taigi, pažvelgus rimtai, Sacharovo premija tapo žmogaus teisių lakmuso popierėliu. Kuriuos apdovanos? Ir kas gi yra tos tikrosios žmogaus teisės – teisė į laisvę. ar teisė į seksualinius kvailiojimus?

Europos Sąjunga

Faktas:

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen perskaitė metinį pranešimą apie sąjungos būklę.

Diagnozė:

Dokumentas parengtas pagal visas biuroktarines taisykles, pradedant nuo pozityvo ir vėliau minint „vis dar pasitaikančias“ problemas. Pozityvo, tiesa ne tiek jau daug ir jis daugiausiai „žalias“ – kova su klimato kaita, kurios reikės imtis tada, kai pasibaigs „vis dar pasitaikančios“ problemos – pandemija, Brexitas, pabėgėliai, Baltarusija, Turkija… Greit nesibaigs.

Europos Komisija, turėjusi būti geopolitine, yra viso labo ūkine-organizatorine gaisrų gesinimo įstaiga, kurioje daug ginčų dėl detalių ir formos, bet mažai turinio. Turinį, arba, kaip mėgstama sakyti, darbotvarkę, Europai rašo Kinija, Rusija, Turkija, pabėgėliai… bet ne pati Komisija.

Iranas

Faktas:

JAV siūlo griežtinti sankcijas Iranui, kreipdamasi tuo klausimu į Jungtines Tautas.

Diagnozė:

JAV jau seniai siūlė griežtinti sankcijas, tačiau Europos Sąjunga ir ženkli pasaulio valstybių dalis į bendravimą su Iranu vis dar žiūrėjo „pragmatiškai“. Nors JT nėra ta organizacija, kuri galėtų priimti sprendimą, (tikėtina, kad bent jau Rusija ir Kinija nepritars), tačiau pats JAV pareiškimas yra veikiau prašymas „apsigalvoti“, nekritikuojant, kas buvo praeityje. O šiokios tokios sėkmės tikimasi, nes režimas elgiasi vis grubiau, Europoje vis daugiau nusivylimo Iranu.