You are currently viewing Karo sąlygomis energetikos valdymą turi perimti Valstybė

Karo sąlygomis energetikos valdymą turi perimti Valstybė

Karo sąlygomis energijos kainas lemia politinė valia o ne rinka.

Valdantieji daugelį savo klaidų teisina „karo sąlygomis“!

Ar energetikai turi galioti “ šiltnamio sąlygos”?