You are currently viewing Kas bijo Donaldo Trumpo, lenkų ir vengrų? 

Kas bijo Donaldo Trumpo, lenkų ir vengrų? 

Spaudos konferencijoje dalyvavo Seimo nariai, Krikščionių sąjungos pirmininkas Rimantas Jonas Dagys ir pirmininko pirmasis pavaduotojas Egidijus Vareikis. 

Seimo narys Egidijus Vareikis pradėjo konferenciją pareiškimu: ,,Europoje vis dar gyvename pagal jau tobulinimo reikalaujantį modelį, kurio būdingieji bruožai yra: demokratija, rinkos ekonomika ir žmogaus teisės.” Pasak E. Vareikio, jų visuma turi sukurti mums visiems socialinę – politinę laimę, tačiau visi tvarkos komponentai per pastaruosius dešimtmečius gerokai išsigimė, pakeitė savo prasmę. Vareikio teigimu, šiandien gyvename pasaulyje, kuriame vyrauja veikiau globali netvarka, nei globali tvarka. Ne vieną sykį E.Vareikio ir R. J. Dagio išsakyta skambi tezė: ,,Pasaulis tarytum statomas nuo kojų ant galvos.” Toks pasaulis, pasak politikų, yra chaotiškas.

Konferencijoje akcentuojamos pamatinės demokratinės vertybės ir vyraujanti vis stipresnė jų nepaisymo tendencija: ,,Demokratiškai išrenkama vis daugiau politikų, laikomų nesisteminiais, jie yra „politologų“ ir žiniasklaidos ujami, niekinami, menkinami, nors dažniausiai kaip tik nuosekliai vykdo rinkiminius pažadus.” Ryškiausi demokratiškai išrinkų, piliečių palaikomų ir jų vertybes atstovaujančių, tačiau Europos Sąjungos kritikuojamų politikų pavyzdžiai – JAV prezidentas Donald Trump, Vengrijos premjeras Viktor Orban ir lenkų valdančioji dauguma.

Teigiama, kad žmogaus teisių pagrindas, kaip skelbiama Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, yra žmogaus orumas, tačiau teigiama, šiuo metu žmogaus teisių apsauga ,,išsigimusi” dviem aspektais. Pirma, jos reikalavimai taikomi labai selektyviai (t.y., ne universaliai) – pavyzdžiui, Kinijai ar Rusijai lengvai leidžiama visiškai paminti žmogaus orumą, nepaisyti tarptautinės teisės, gi mažoms šalims keliami kartais ir sunkiai įgyvendinami reikalavimai. Antra – realių žmogaus teisių gynimą pakeičia socialinių ar seksualinių pramogų, vienadienių madingų norų kėlimas į žmogaus teisių lygį. Prelegentai akcentavo mintį, kad žmogaus prigimtis, kuri yra moksliškai pagrįsta, mėginama paneigti mokslui prieštaraujančiomis koncepcijomis. Konferencijoje teigiama, kad “vargu ar noras elgtis neatsakingai su žmogaus prigimtimi, yra žmogaus teisė”. Politikų nuomone, nepasitvirtinusi ekonomikos koncepcija, kurios įgyvendinimui reikia riboti gimstamumą (vieno vaiko politika) ar leisti išmirti seniems žmonėms (kai kurių šalių pandemijos išgyvenimo būdas) yra prilygintini nusikaltimams žmonijai.

Mokslui prieštaraujantis noras tvirtinti, kad žmogus gali turėti kitokias lytis, negu vyro ir moters, kesinasi į pačią žmogaus tapatybę, kuria pažeidus, kalbėti apie tvarią šeimą, bendruomenę ir valstybę, nėra prasmės. Rimantas J. Dagys mano, kad tokiu atveju, visoms šioms sritims gresia Lukiškių aikštės, pavirtusios į “Open Beach”, likimas. Visų žmonių galvose egzistuos tik pliažas, smėlio lyguma, atmetant demokratijos vertybes, žmogaus teises. Dėl šių išsakytų argumentų, rudens sesijoje politikai pateiks pataisas, kad asmens kodas, esantis asmens tapatybės dokumente, būtų naudojamas kaip prigimtinės lyties apibrėžimas, o prigimtinės lytys, pasak politikų, yra dvi – vyro ir moters.

Visi išsakyti argumentai, pranešėjų nuomone, yra nuoseklus vieno iš Europos Sąjungos krikšatėvių Roberto Šumano idėjų įgyvendinimas. Robertas Šumanas teigė, kad “demokratija bus krikščioniška, arba nebus jokios”. Taip pat ir tai, kad Europa yra nepriklausomų, savo tapatybę gerbiančių valstybių sąjunga. Politikai mano, kad tie, kurie nori pasmerkti mus, lietuvius, taip pat ir lenkus, vengrus, turėtų pasmerkti ir Roberto Šumano, kuris yra vienas iš Europos sąjungos įkūrėjų, idėjas.