Dr. Rimantas Jonas DagysPirmininkas

Krikščionių sąjungos pirmininkas, Buvęs LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto Šeimos ir vaiko gerovės pakomitečio pirmininkas, Antikorupcijos komisijos narys, parlamentinės grupės „Už šeimą“ pirmininkas, Pasaulio katalikų parlamentarų tinklo narys.

Dr. Egidijus Vareikis

Krikščionių sąjungos pirmininko pavaduotojas, biochemikas, diplomatas, rašytojas, dėstytojas, politikas, gamtos mokslų daktaras, buvęs LR Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pirmininko pavaduotojas, Pasaulio katalikų parlamentarų
tinklo narys.

Prof. habil. dr. Vaidievutis Geralavičius

1975 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universitetą (MIF). 1980 m. – matematikos mokslų daktaras, 1989 m. – matematikos mokslų habilituotas daktaras, 1999 m. – ekonomikos profesorius. 1975–2000 m. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto mokslo darbuotojas. 1990–1992 m. Bonos universiteto (Vokietija) Teorinės ekonomikos instituto vizituojantis profesorius (dirbo su Nobelio premijos laureatu prof. R. Seltenu). 1996–2000 m. Lietuvos banko Ekonominių tyrimų centro vadovas, 2000–2004 m. nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijoje. 2004–2013 m. Lietuvos banko valdybos narys. Nuo 2005 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto profesorius.

Romualdas Liutkus

Statybos inžinierius, Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos narys, apdovanotas Sausio 13-osios medaliu.

Remigijus Jucevičius

VšĮ Gerosios Naujienos centro vadovas ir radijo stoties XFM direktorius.

Edita Morkūnienė

Inžinierė, trijų vaikų mama, asociacijos-sąjungos „Vardan šeimos“ pirmininkė, Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos narė, Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, Kauno krašto profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė, Kauno miesto ir Kauno rajono trišalių tarybų narė.

Audrius Penkauskas

Istorikas, politikos mokslų magistras, buvęs Prezidento Valdo Adamkaus patarėjas.

Gediminas Akelaitis

Gydytojas ortopedas traumatologas, Šv. Jurgio Marijampolės globėjo ordino kavalierius.

Arvydas Akstinavičius

Gydytojas, medicinos auditorius, politikas, visuomenininkas, buvęs LR Seimo narys.

Dalia Tarailienė

Poetė, dramaturgė, Pilaitės liaudies teatro vadovė ir režisierė, skautė, daug metų vadovavusi Lietuvos skautų sąjungai.

Dr. Kastis Krikštopaitis

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto direktorius.

Loreta Bratčenka

Socialinė darbuotoja, priklausomybių ligų konsultantė, krikščionė evangelikė, šeimoje – žmona, keturių vaikų mama ir keturių anūkų močiutė.

Rimantas Šegžda

Inžinierius statybininkas, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus patarėjas, iki 2018 m. šešerius metus buvo LR komercijos atašė Ukrainoje, iki 2011 m. komercijos atašė Sankt Peterburge. Asociacijos „Vyčiai“ narys. Už nuopelnus verslui turi įvairių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, verslo asociacijų apdovanojimų.

Petras Luomanas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, Panevėžio miesto tarybos narys, Šaulių sąjungos narys, šaulių vyrų ansamblio „Aukštaitis“ vadovas, gieda Panevėžio katedros chore, švietimo, kultūros darbuotojas, visuomenės ir politikos veikėjas. 2008 – 2012 m. buvo išrinktas į LR Seimą vienmandatėje apygardoje.

Tomas Bakučionis

Teisininkas ir muzikas. 1990 m. baigė fortepijono ir vargonų studijas, tobulinosi Vokietijoje, Štutgarto aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje; dirba pedagoginį darbą Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. 2007-aisiais įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Koncertuoja, yra vargonininkas, Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys, Lietuvos muzikų sąjungos narys. Dalyvavo Seimo ir savivaldos rinkimuose Vilniuje, buvo Antakalniečių bendruomenės pirmininku, Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininko pavaduotoju. Nuo 2020 m. Lietuvos muzikų sąjungos taryba jį paskyrė Lietuvos muzikų sąjungos fondo vadovu

Vitalija Šimkienė

Verslininkė, UAB „Švaros piramidė“ direktorė; aukštasis universitetinis išsilavinimas, ištekėjusi, vyras Vidmantas, vaikai Gvidas ir Ieva, visuomeninė veikla: Šiaulių Rotary klubo „Harmonija“ narė, Lietuvos teisininkų draugijos narė.

Jonas Drungilas

Inžinierius hidrotechnikas, Pasauliečių pranciškonų ordino narys (OFS), VšĮ Pranciškoniškos pasauliečių akademijos direktorius.

Aloyzas Juodis

Dirba chirurgu Radviliškio ligoninėje ir direktoriaus pavaduotoju medicinai Radviliškio PSPC. 1990–1995 m. buvo Radviliškio miesto savivaldybės tarybos nariu, 1995–2015 m. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariu, 1998–2015 m. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos, socialinių reikalų ir teisėsaugos komiteto pirmininku.

Ringaudas Palubinskas

Dirba gydytoju Jonavos ligoninės Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriuje. Šančių parapijos jaunimo vadovas. Ilgametis Kauno arkivyskupijos jaunimo centro savanoris, Ateitininkų federacijos narys, studentų ateitininkų korporacijos „Gaja“ narys.

Remigijus Šapalas

Teisininkas, aukštasis teisinis išsilavinimas, VĮ Turto banko Pardavimų departamento Turto pardavimų skyriaus projektų vadovas, dirbęs LR Seimo Antikorupcijos komisijos patarėju.

Edvardas Levickis

Aukštasis išsilavinimas. Nuo 1990 m. prisidėjo prie Lietuvos krašto apsaugos sistemos kūrimo. Nuo 2007 m. iki 2019 m. dalyvavo TS-LKD veikloje. Vedęs, su žmona užaugino dukrą ir sūnų, jie abu pasirinko garbingą medicinos gydytojo profesiją. Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Dr. Marius Dagys

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto Bioanalizės skyriaus vedėjas.

Prof. Gintautas Vaitoška

Gydytojas psichiatras, Tarptautinio teologijos instituto Trumau (Austrija) profesorius.

Remigija Černiauskienė

Tauragės katalikių moterų draugijos pirmininkė.

Habil. dr. Narimantas Čėnas

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto Ksenobiotikų biochemijos skyriaus vedėjas.

Albinas Grabnickas

LTOK vykdomojo komiteto narys, ilgametis Lietuvos buriavimo rinktinės vyr. treneris, Lietuvos buriuotojų sąjungos viceprezidentas, projekto „Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas – Lietuva“ įgulos narys.

Gediminas Romaška

Visuomenininkas, politinis veikėjas, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos Trakų skyriaus pirmininko pavaduotojas, LŠS Trakų 1006 kuopos vadas.

Loreta Poškienė

Spec. vidurinis išsilavinimas, Tauragės katalikių moterų draugijos narė.

Krikščionių sąjungos steigiamasis suvažiavimas