You are currently viewing Krikščionių sąjunga kasmetiniame Regionų forume

Krikščionių sąjunga kasmetiniame Regionų forume


Roberto Dačkaus nuotrauka www.lrp.lt

Krikščionių sąjungos pirmininkas Rimantas Jonas Dagys rugsėjo 3 dieną dalyvavo kasmetiniame Regionų forume, skirtame svarbiausiems regionų politikos ir savivaldos plėtros klausimams aptarti. Forumo metu Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva parlamentinių partijų ir Lietuvos savivaldybių atstovai pasirašė memorandumą dėl savivaldybių savarankiškumo ir atsakomybės stiprinimo.

Memorandumą pasirašiusios šalys įsipareigojo stiprinti Lietuvos savivaldybių savarankiškumą ir atsakomybę, taip pat didinti savivaldybių įtaką formuojant ir įgyvendinant regioninės politikos tikslus. Susitarta peržiūrėti funkcijų pasiskirstymą tarp centrinės ir vietos valdžių, taip pat plėsti savivaldybių finansinį savarankiškumą, užtikrinti šimtaprocentinį valstybės savivaldybėms deleguotų funkcijų finansavimą, stiprinti Lietuvos savivaldybių interesų atstovavimą Seime, Vyriausybėje ir kitose valstybės institucijose.

KS pirmininkas pritarę memorandumui, kurį sąjungos valdyba aptarė savo valdybos posėdyje. Valdybos narių nuomonę, šis memorandumas yra savotiškas atspirties taškas tolesnei savivaldos reformai, savivaldos galimybių stiprinimui. Dalis memorandumo teiginių jau yra mūsų programoje, kai kurie gali tapti diskusijų objektu dabar ir po Seimo rinkimų.