You are currently viewing Krikščionių sąjungos (KS) Valdybos pareiškimas

Krikščionių sąjungos (KS) Valdybos pareiškimas

Krikščionių sąjunga nuosekliai kovoja už pilnutinės demokratijos ir žmogaus teisių įgyvendinimą. Pilnutinės demokratijos idėja detaliai atsispindi KS politinėje programoje. Galime didžiuotis, kad mūsų šalis yra pripažinta demokratinė valstybė, dažnai yra rodoma kaip pavyzdys kitoms šalims.

Žmogaus teisių plėtra – laisvas ir sveikas gyvenimas šeimoje, kartų harmonija, vaikai, turintys tėvus, atsakomybė už gyvybę – yra svarbūs mūsų veiklos tikslai.

Stebėdami vadinamųjų seksualinių mažumų grupuočių veiklą, konstatuojame, kad ji visada buvo pigių, banalių, tačiau ir neatsakingų pramogų dalis, deja, griaunanti nuoseklią žmonių, ypač jaunimo, pasaulėjautą, prisidedanti prie vadinamosios mirties kultūros propagandos.
Kūno ir dvasios žalojimas, bandymas menkinti žmogiškąją prigimtį neturi nieko bendro su demokratija ir žmogaus teisėmis ar visuomenės narių lygybe. Tokio žalojimo priežastys ir pasekmės yra veikiau sveikatos apsaugos ar teisėsaugos institucijų rūpesčio sfera. Gi bandymas eitynėmis ar iššaukiančiu elgesiu reklamuoti savo kontrakultūrinę paikystę, bandymas šantažuoti Prezidentą ar kitas valdžios institucijas, yra tiesiog paniekos verti veiksmai.

Jaučiame pareigą priminti, kad Vilniaus savivaldybė, leisdama ir net propaguodama tokius renginius, kaip seksualinių mažumų eitynės (o ir tebesitęsiantis Lukiškių aikštės niekinimas bei neatsakingi jaunimo sambūriai) ne tik diskredituoja savivaldą, neigia visuotinai priimtą laisvės ir žmogaus teisių sampratą, bet ir prisideda prie teisinio nihilizmo propagandos.

Tikimės, kad savivaldybės politikai pripažins savo atsakomybę, deramai įvertins savo klaidas ir užkirs kelią panašiems įvykiams ateityje.
Mes savo ruožtu prisidėsime prie harmoningos Lietuvos bendruomenės kūrimo – neleisime iškirsti miškų ir šeimų!

Politinė reklama.