You are currently viewing Krikščionių sąjungos pareiškimas: dėl Didžiojo Šeimos Gynimo  maršo

Krikščionių sąjungos pareiškimas: dėl Didžiojo Šeimos Gynimo maršo

Krikščionių sąjunga ypatingą reikšmę teikia šeimai – mes savo programines nuostatas kildiname iš idėjos, kad šios mažos bendrijos stabilumas ir klestėjimas yra ir didelės bendruomenės – miesto ir kaimo, šalies ir euroatlantinės bendrijos – klestėjimo pagrindas. Tvirta šeima – stiprios  valstybės pagrindas.“

Mes matome, kad įvairiais pretekstais brukama LGBT (genderizmo)  ideologija, žaloja žmogaus biologinę prigimtį, ardo šeimą, griauna tikėjimą, tautinę kultūrą, tradicinę lietuviškąją tautinę tapatybę. Mes žinome, kad šeimos stiprinimas – būtina tautos ateities tvirtėjimo, darnios ir laimingos visuomenės bei valstybės gerovės sąlyga. Mūsų sąjungos nariai visą laiką tvirtai, nuosekliai ir atkakliai gynė šiuos įsitikinimus.

Mes manome, kad piliečių iniciatyvos, yra svarbus faktorius, ginant šeimos vertybes. Jos gali reikštis įvairiomis formomis, kokios tik yra įmanomos mūsų pliuralistinėje bendruomenėje. Formų ir idėjų, ginant šeimą, įvairovė yra sveikintina – ji rodo šeimos gynėjų visuomeninį gyvybingumą ir išradingumą.

Didysis Šeimos Gynimo maršas, pasak jo rengėjų, yra visuomeninė, bet ne politinė akcija. Krikščionių sąjunga nėra jos iniciatorius bei formalus dalyvis, nors sąjungos nariai, kaip laisvi šalies piliečiai savo asmeniniu apsisprendimu dalyvauja maršo rengime.

Maršas yra renginys, kuris deklaruoja geras tikslus. Krikščionių sąjunga mano, kad tai svarbus ir aiškus visuomenės signalas visoms šalies valdžios struktūroms. Tačiau tuo pat metu tikimės, kad savo  tvirta nuomonę ir aktyvų oponavimą ydingiems šeimą ardantiems  principams organizatoriai  išreikš gerbdami  kito žmogaus orumą ir laikydamiesi šalies įstatymų. Meilė šeimai yra tvirtas amžiais puoselėtas daugelio Lietuvos žmonių gražus jausmas, kurį turime deramai parodyti. Visus Didžiojo Gynimo Šeimų maršo dalyvius kviečiame vadovautis palaimintojo Jurgio Matulaičio šūkiu „blogį nugalėk gerumu” ir nepasiduoti pagundai piktumu siekti, kad būtų įteisinti geri šeimą saugantys valstybės įstatymai.