You are currently viewing Krikščionių sąjungos pareiškimas dėl Rusijos ir Baltarusijos agresijos prieš Ukrainą

Krikščionių sąjungos pareiškimas dėl Rusijos ir Baltarusijos agresijos prieš Ukrainą

Krikščionių sąjunga konstatuoja, kad:

– prieš Nepriklausomą Ukrainos valstybę vykdomas karas, kurio aukomis tampa Ukrainos kariškiai bei civiliai, niokojama šalies ekonomikos, gynybos ir kasdieninio gyvenimo infrastruktūra;

– sukeltas karas yra ir grėsmė viso pasaulio saugumui;

– karo pretekstu pasirinktos išgalvotos grėsmės;

– karas vykdomas iš Rusijos ir Baltarusijos teritorijų, o taip pat iš anksčiau Rusijos ir jos remiamų jėgų, užvaldytų Ukrainos teritorijos dalių.

Krikščionių sąjunga:

– solidarizuojasi su Ukrainos valstybės pastangomis ginti šalies nepriklausomybę;

– teigia, kad visa atsakomybė už karo sukėlimą ir jo pasekmes tenka Rusijos bei Baltarusijos administracijoms;

– konstatuoja, kad dabar taikoma tikslinių sankcijų politika yra visiškai neefektyvi, neapsaugo Ukrainos ir nestabdo agresijos bei labai primena įvykius, buvusius Europoje prieš prasidedant antram pasauliniam karui;

– primena, kad Ukraina savo laiku atsisakė branduolinio ginklo mainais už saugumo garantijas (tame tarpe ir iš vakarų valstybių pusės.

– ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą, Vyriausybę, NATO ir vakarų valstybių vadovus skubiai imtis pačių griežčiausių priemonių, sulaikančių Rusiją nuo tolimesnės agresijos, stiprinančių Ukrainą ginkluote, neatmetant šių valstybių karinės jėgos panaudojimo, ginant Ukrainos nepriklausomybę.

Krikščionių sąjunga mano, kad Rusijos sukeltas karas yra ir grėsmė Lietuvos valstybei, jos šeimoms, bendruomenėms. Siūlome Vyriausybei bei valdančiajai daugumai vienyti šalies visuomenę, atsisakyti Lietuvos žmones priešinančios politikos, šeimas skaldančių ir bendruomenes silpninančių įstatyminių iniciatyvų, remtis lietuvių tautą amžiais gelbėjusiomis vertybėmis, visiems susitelkti patriotizmu paremtu bendru darbu, leisti išnaudoti visos visuomenės potencialą, ginant bei stiprinant Lietuvos Valstybę.

Krikščionių sąjungos Pirmininkas
Rimantas Jonas Dagys