Krikščionių sąjungos pranešimas dėl Sodros sistemos silpninimo

Valdantieji, ignoruodami kitose šalyse pasiteisinusias priemones, pradėjo sistemiškai silpninti SODROS sistemą, mažindami jos priklausomybę nuo įmokėtų socialinio draudimo įmokų. Tai daro šią draudimo rūšį vis mažiau patrauklia ir palaipsniui uždirbtas pensijas ilgainiui versdami eiline vienoda visiems senatvės išmoka. Tik taip galima būtų suprasti sprendimus trumpinti būtinąjį darbo stažą pensijai gauti. Trūkstami pinigai bus iš esmės paimti iš sąžiningai ilgus metus mokėjusių mokesčius žmonių. Pasiųstas signalas žmonėms, kad Lietuvoje užsidirbti bent pakenčiamai pensijai yra neįmanoma. Tai silpnina normalios, ramios senatvės lūkestį , pasitikėjimą Lietuvos valstybe ir skatina emigraciją.

Tai daroma nežiūrint to, kad socialinio draudimo principai įpareigoja įstatymo leidėjus ir vyriausybę, norint padėti sunkiai besiverčiančioms žmonių grupėms, šiuo atveju mažą stažą turintiems, papildomą paramą teikti iš Valstybės biudžeto. Taip ir derėtų elgtis, jeigu noras padėti pensininkams yra ne tušti žodžiai. Deja, valdantieji, mėgstantys garsiai pakalbėti apie patriotizmą, atsisako indeksuoti pagal infliaciją net ir Valstybines pensijas, skirtas nukentėjusiems nuo sovietų represijų žmonėms. Jie nenori prisiminti, kad šios rūšies valstybinės pensijos buvo įsteigtos, nes nebuvo įmanoma pinigais įvertinti tremtinių ir politinių kalinių darbą sovietų lageriuose ar tremtyje, skaičiuojant SODROS pensiją.

Krikščionių sąjungos pirmininkas Rimantas Jonas Dagys