You are currently viewing Krikščionių sąjungos raginimas tobulinti šalies gynybos politiką

Krikščionių sąjungos raginimas tobulinti šalies gynybos politiką

Kaip parodė paskutinieji įvykiai, priešą labiausiai gąsdinantys ginklai yra tautos susitelkimas ir ryžtas ginti tautą. šeimą ir tikėjimą. Šiandien, nežiūrint nuomonių ir įsitikinimų skirtumų, esame vėl vieningi, absoliuti dauguma atsakingų piliečių aiškiai supranta, kad bet koks savo piliečių skaldymas yra paslauga agresoriams.

Nežinia kiek dar laiko turėsime gyventi tiesioginės grėsmės akivaizdoje ir ar, neduok Dieve, reikės ginti šalį taip, kaip dabar gina Ukrainos didvyriai. Nauja situacija verčia tobulinti savo gynybos politiką. Ji turi tapti visus vienijančiu ir įtraukiančiu veiksniu.

Mes turime kliautis ne tik NATO, ES struktūromis, bet ir suburti  Lietuvoje visus galinčius ir sugebančius ginti savo šeimas ir tėvynę į vieningą  visumą. Turi būti sukurta veiksminga sistema, jungianti mūsų karius, šaulius, savanorius, medžiotojus, kitus turinčius leidimą nešioti ginklą piliečius ir tuos, kurie norėtų kitaip prisidėti prie Lietuvos gynybos. Jie turi žinoti, ką ir kaip turi veikti pavojaus akivaizdoje, turi būti sustyguotas tokios veiklos koordinavimas. Beprotis priešas turi žinoti, kad mus užpuolęs susidurs su realybe, kai kiekvienas tikras vyras vykdys savo pareigą ginti savo šeimą ir tam jis turės priemonių. Priešas turi žinoti, jog susidurs su visuotine gynyba. Kad taip gintis mes mokame įrodė mūsų partizanai.

Raginame šalies Prezidentą kuo greičiau imtis šią nuostatą įgyvendinti ir suburti visas norinčias prie to prisidėti visuomenines ir politines grupes.

Krikščionių sąjungos pirmininkas                   
Rimantas Jonas Dagys

2022 03 01