You are currently viewing Krikščionių sąjungos Valdybos Memorandumas

Krikščionių sąjungos Valdybos Memorandumas

Pandemijos ir galimos krizės akivaizdoje, būtina sutelkti visuomenės ir politikų jėgas bendram tikslui – maksimaliai apsaugoti žmonių sveikatą bei gyvybę, sumažinti gresiančios ekonominės ir socialinės krizės pavojus. Esame įsitikinę, kad ekstremali situacija reikalauja visuomenės politinio praktinio sutarimo.

Todėl Krikščionių sąjunga,  vadovaudamasi savo vertybinėmis programinėmis nuostatomis, konstruktyvia veiklos strategija, jausdama pareigą ir prisiimdama atsakomybę už Tėvynės piliečių dabartį bei ateitį, yra pasiruošusi:

konstruktyviai padėti Vyriausybei kovoje su pandemija ir jos pasekmėmis;

prisidėti prie Vyriausybės inicijuojamų įstatymų projektų krizei įveikti rengimo, svarstymo ir įgyvendinimo, išnaudodama Krikščionių sąjungos tarptautinius ryšius, pasitelkdama savo atstovus Seime, ekspertus ir specialistus;

skatinti pilietinę bendruomenę aktyviai prasmingai veikti pandemijos sąlygomis;

Krikščionių sąjunga tikisi, kad Lietuvos vyriausybė, suprasdama visuomenės konsolidacijos būtinybę krizės metu, gerbdama bei vertindama Krikščionių sąjungos konstruktyvias pastangas, įsiklausys į jos teikiamus siūlymus ir panaudos jos pastangas prasmingam darbui.

Krikščionių Sąjungos pirmininkas Rimantas Dagys