You are currently viewing Krikščionių vienybę pajuntame tada, kai iš tikrųjų rodome, o ne tik deklaruojame meilę savo artimui.

Krikščionių vienybę pajuntame tada, kai iš tikrųjų rodome, o ne tik deklaruojame meilę savo artimui.

Kai iš tiesų nuoširdžiai dalinamės duonos rieke, vandens gurkšniu, po savo stogu priglaudžiame netekausį savo namų, paguodžiame nuskriaustą vaiką, nušluostome skausmo ašarą… Ir nelaimės akivaizdoje nesiskirstome į smulkmeniškas religines grupeles, bet VISI pasijuntame Kristaus vaikais, krikškščionimis. Tas vardas suteikia mums stiprybės labai sunkioje ir lemtingoje kovoje prieš šios dienos blogį!

Likime ištikimi Kristaus žodžiams! Tai ką su krikšto vandeniu įgijome, tepasilieka mumyse visą gyvenimą.Pateisinkime Kristaus vaikų vardą! „Tebus visi vienybėje” skelbia šventasis Juozapatas, kurio metus mes švenčiame. Prašykime vienybės pasauliui, tepasibaigia karas Ukrainoje ir nušvinta pergalės šviesa!

Sausio18-25 dienomis paskelbta maldos savaitė už krikščionių vienybę.

Krikščionių sąjunga kviečia visus prisijungti prie bendros maldos.