You are currently viewing Krikšionių sąjungos susitikimas su J. E. Kardinolu S. Tamkevičiumi

Krikšionių sąjungos susitikimas su J. E. Kardinolu S. Tamkevičiumi

2020 m. spalio 24 d., Kaune, Marijonų vienuolyne, vyko Krikščionių sąjungos susitikimas su J.E. Kardinolu Sigitu Tamkevičiumi.

Diskusija vyko apie Krikščionių sąjungos santykį su krikščioniškąja bendruomene rinkimų kampanijos metu. Aptartas Krikščionių sąjungos vaidmuo ateityje, telkiant krikščionišką bendruomenę.