You are currently viewing Krikščionių sąjungos Valdybos pareiškimas (2020 10 25)

Krikščionių sąjungos Valdybos pareiškimas (2020 10 25)

Dėl viešoje erdvėje vykstančios diskusijos šeimos ir gyvenimo šeimoje klausimu.

Pastarosiomis dienomis plačiai komentuojamas dokumentinis filmas „Pranciškus“, visame pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje sukėlė diskusiją apie krikščioniškos šeimos sampratos apibrėžimą bei supratimą, apie įvairias skirtingų lyčių asmenų formalias ir neformalias bendravimo formas bei jų santykį su šeimos institucija. Tenka apgailestauti, kad diskusija kai kuriais atvejais virto netoleruotinais užgauliojimais įvairių socialinių bendruomenių ir tikėjimo bendrijų atžvilgiu, „etikečių klijavimu“, siekiu išnaudoti diskusiją žmogaus orumą žeminančiai propagandai.

Krikščionių sąjunga, kaip krikščioniškąsias vertybes skleidžianti politinė organizacija:

– laikosi nuostatos, kad bet kokie bandymai šališkai ir piktavališkai interpretuoti ar kitaip vertinti Šventojo Tėvo pasisakymus, nekeičia Katalikų Bažnyčios mokymo apie šeimos ir santuokos prigimtį bei santuokos sakramentą, nemato jokio pagrindo manyti, kad mokymą reiktų keisti ar abejoti jo principais;

– saugo žmogaus orumą, gina žmogaus teises, visus žmones, nepaisant jų fizinių ypatumų ar įsitikinimų laiko vertingais ir gerbtinais visuomenės nariais, kviečia visas žmonių bendruomenes nesijausti atstumtomis, drąsiai atsigręžti į Bažnyčios mokymą apie visų žmonių, kaip Dievo kūrinių nepakartojamą vertę;

– pabrėžia, kad įvairūs žmonių bendravimo būdai, kurių neapima šeimos samprata, yra gerbtini, jeigu jie nežemina žmogaus orumo, nežaloja žmogaus fizinės ir dvasinės prigimties, kviečia ieškoti ne pretekstų konfrontacijai, o kelių bendradarbiavimui;

– apgailestauja, kad Popiežiaus Pranciškaus pasisakymai yra dažnai neatsakingai arba sąmoningai iškraipomi, keliant sumaištį visuomenėje, siekiant pakirsti Bažnyčios autoritetą, kviečia susilaikyti nuo tikėjimo autoritetų žeminimo, visapusiškai įvertinti pasisakymų socialinį ir politinį kontekstą.

Krikščionių sąjunga yra atvira politiniam dialogui su jos pažiūras remiančiomis ir oponuojančiomis politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.