You are currently viewing Kvietimas bendrai maldai

Kvietimas bendrai maldai

Rugpjūčio 23-iąją minime Juodojo kaspino dieną, slaptuosius protokolus lėmusius mūsų ir kaimyninių šalių nepriklausomybės praradimą.

Minime ir Baltijos kelią liudijusį mūsų laisvės troškimą ir vienybės jėgą. Lietuvos laisvę iškovojome ne tik politiniais veiksmais ir pilietinėmis akcijomis, bet ir nuoširdžia malda, nepaliaujamai sklindančia iš Lietuvos žmonių širdžių. Drauge su mumis maldoje už taiką tuo metu buvo žmonės visame pasaulyje.

Melsdami Dievą laiminti mūsų šalį ir saugoti jos laisvę, ypač prisiminkime ir Baltarusiją. Bendra praeities istorija tepaskatina ir dabarties solidarumą. Apglėbkime malda laisvės viltimi pasipuošusią šalį, būkime maldoje su jos žmonėmis.

Krikščionių Sąjunga kviečia visus Lietuvos žmonės solidarumo akcijos su Baltarusija metu bendrai maldai už šios šalies žmones

Rugpjūčio 23 dieną visi – įvairių konfesijų krikščionys ir netikintys – susitelkime maldai už Baltarusijos žmones, už jų laisvės viltis, už visų mūsų bendrą ateitį Europoje.

Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visur kur. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui.“ (1 Kor, 12, 4-7) 

Krikščionių Sąjungos vardu
Rimantas Jonas Dagys
Egidijus Vareikis