You are currently viewing Lietuva neteko dar vieno tvirto ir ištikimo jos kūrėjo Jono Šimėno

Lietuva neteko dar vieno tvirto ir ištikimo jos kūrėjo Jono Šimėno

Kaip ir dera Nepriklausomybės akto signatarui jis buvo ištikimas savo įsitikinimams ir jo puoselėjamoms krikščioniškoms vertybėms. Jis drąsiai , niekam nepataikaudamas jas gynė.

Jis buvo Krikščionių sąjungos steigėjas ir jos valdybos narys. Nors ir sunkiai sirgdamas darė viską, kad Lietuvoje būtų gyventi geriau. Jis telkė Nepriklausomybės akto signatarus priešintis šeimą griaunančių įstatymų priėmimui, savo dalyvavimu palaikė sąjungos bičiulius rinkimuose į Vilniaus savivaldybę. Tai sektinas pavyzdys mums visiems.

Iškeliavo reto atsidavimo šaliai žmogus. Mums visiems jo labai trūks. Užjaučiame Jono šeimą, jo artimuosius ir draugus.

Krikščionių sąjungos pirmininkas Rimantas Jonas Dagys