You are currently viewing Su(si)grąžinkime krikščioniškąsias vertybes į viešąjį gyvenimą

Su(si)grąžinkime krikščioniškąsias vertybes į viešąjį gyvenimą

Rimantas Jonas Dagys

Krikščioniškų vertybių išstūmimas iš viešojo gyvenimo turi liūdnų­ pasekmių tiek Vakarų valstybėms, tiek Lietuvai. Senėjanti arba išmirštanti Europos Sąjunga, tame tarpe Lietuva, ardomos šeimos, valdininkų perdėtas kišimasis į vaikų auklėjimą šeimose, nepagarba negimusiai gyvybei, net krikščionių persekiojimas tampa kone kasdienybe.

Dominuojanti liberali ir kairioji žiniasklaida, save vadinanti pro-europietiška, šiandien vis intensyviau riboja krikščionišką turinį, nors būtent krikščioniškos kultūros pagrindu ES ir buvo sukurta. Man, kaip Lietuvos Respublikos Seimo grupės „Už šeimą“ pirmininkui, labai svarbi ši jaunimo iniciatyva iš naujo skatinti diskusiją dėl krikščioniškų vertybių sugrąžinimo į mūsų gyvenimą.

Konferencijos ko-organizatorius, Seimo narys
Rimantas Jonas Dagys