You are currently viewing Iš gyvenimo išėjo mūsų Krikščionių sąjungos Bičiulis, politinis kalinys ir tremtinys, Juozas Karsoka.

Iš gyvenimo išėjo mūsų Krikščionių sąjungos Bičiulis, politinis kalinys ir tremtinys, Juozas Karsoka.

Kartu Juozas Karsoka mane nuo vaikystės pažįstamas žmogus. Jis buvo mano tėvelio kalėjimo ir tremties draugas. Po kalėjimų sovietų lageriuose jis atliko tremties bausmę, su mano tėvais gyveno Kazachijoje, šalia Karagandos, kur aš ir gimiau. Apie šį žmogų mano tėvai visada kalbėdavo su didele pagarbą. Tai buvo labai tvirtų pažiūrų ir didelio tikėjimo žmogus. Vis mažiau lieka tų tikrųjų, už Lietuvą, bet ne dėl garbės dirbančių žmonių.

Jo ir jo likimo brolių ir seserų gyvenimas yra įpareigojimas neleisti mums išsižadėti per ilgus amžius mūsų tautą gelbėjusių vertybių ir tikėjimo į Dievą.

Krikščionių sąjungos pirmininkas Rimantas Jonas Dagys

Daugiau apie Juozą Korsaką straipsnyje https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/istveres-sovietu-mesmales-siauba-2/