You are currently viewing Iškeliavo tikras Lietuvos patriotas, laikraščio XXI redaktorius Edvardas Šiugžda

Iškeliavo tikras Lietuvos patriotas, laikraščio XXI redaktorius Edvardas Šiugžda

Jam rūpėjo Lietuva labiau nei jo gerovė ir sveikata. Tiesa kalbėjo kiekvienoje parašytoje eilutėje. Lietuva skambėjo jo tekstuose… Dėkojame Dievui už tokius žmones atsiųstus Lietuvai. Jis buvo visur- aštriose diskusijose, palaikymo mitinguose, tautiškumo renginiuose. Jis buvo su kiekvienu ir prie kiekvieno, kur manę esąs reikalingas. Dabar Jis iškeliavo pas tuos kurie jam brangūs ir siekė tų pačių idealų. Ilsėkis Ramybėje, mielas Bičiuli Edvardai!

Krikščionių sąjungos pirmininkas Rimantas Jonas Dagys

Iškeliavo tikras Lietuvos patriotas, laikraščio XXI redaktorius Edvardas Šiugžda,

Jam rūpėjo Lietuva labiau nei jo gerovė ir sveikata. Tiesa kalbėjo kiekvienoje parašytoje eilutėje. Lietuva skambėjo jo tekstuose… Dėkojame Dievui už tokius žmones atsiųstus Lietuvai. Jis buvo visur- aštriose diskusijose, palaikymo mitinguose, tautiškumo renginiuose. Jis buvo su kiekvienu ir prie kiekvieno, kur manę esąs reikalingas. Dabar Jis iškeliavo pas tuos kurie jam brangūs ir siekė tų pačių idealų. Ilsėkis Ramybėje, mielas Bičiuli Edvardai!

Krikščionių sąjungos pirmininkas Rimantas Jonas Dagys

Iškeliavo tikras Lietuvos patriotas, laikraščio XXI redaktorius Edvardas Šiugžda,

Jam rūpėjo Lietuva labiau nei jo gerovė ir sveikata. Tiesa kalbėjo kiekvienoje parašytoje eilutėje. Lietuva skambėjo jo tekstuose… Dėkojame Dievui už tokius žmones atsiųstus Lietuvai. Jis buvo visur- aštriose diskusijose, palaikymo mitinguose, tautiškumo renginiuose. Jis buvo su kiekvienu ir prie kiekvieno, kur manę esąs reikalingas. Dabar Jis iškeliavo pas tuos kurie jam brangūs ir siekė tų pačių idealų. Ilsėkis Ramybėje, mielas Bičiuli Edvardai!

Krikščionių sąjungos pirmininkas Rimantas Jonas Dagys