You are currently viewing KAS GERA ŠEIMAI, TAS GERA ŠIAULIAMS

KAS GERA ŠEIMAI, TAS GERA ŠIAULIAMS

ALGIMANTAS POZDNIAKAS

Krikščionių sąjungos kandidatas į Šiaulių miesto merus

Kandidatą remia ir Tautos teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai)

KAS GERA ŠEIMAI, TAS GERA ŠIAULIAMS

Šeima – miesto ateities pagrindas. Modernūs Šiauliai – laimingų šeimų miestas, darni įvairaus amžiaus ir įvairių įsitikinimų žmonių šeima.

Vaikų darželiai ir mokyklos – be žmogaus prigimtį, orumą ir šeimas griaunančios genderizmo propagandos. Jose skiepysime pagarbą mokytojui pilietiškumu ir gyvenimo patikrintomis vertybėmis, užtikrinama konstitucinė tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus.

Priimsime Šeimos stiprinimo įstatymo įgyvendinimo programą miestui. Tobulinsime patvirtintą Gimdyvės krepšelį, Šiauliečio kortelę neįgaliesiems, skatinsime smulkų ir vidutinį šeimos verslą, mažinsime didžiųjų prekybos tinklų dominavimą.

Bibliotekų, seniūnijų, mokyklų sales, viešąsias erdves atversime šeimoms, bendruomenėms, laisvalaikiui ir renginiams. Skatinsime tinkamai išnaudoti Šiaulių miesto kultūros ir sporto erdves miestiečių poreikiams. Teiksime lengvatas verslui už paramą miesto kultūrai, sportui, jaunimo laisvalaikiui.

Stiprinsime pagalbą švietimui. Ugdymo įstaigų modernizavimas pritraukiant ES fondų lėšas ir jų panaudojimas švietimo paslaugų gerinimui, pedagogų darbo sąlygų gerinimas, pritraukiant jaunus specialistus į mokyklas. Prevencinių švietimo programų skaičiaus didinimas ir jų finansavimas.

Didinsime Visuomenės sveikatos centro finansavimą, skirtą sanitarinio švietimo plėtimui, stengiantis kuo platesnio visuomenės informavimo ligų profilaktikos srityje.

Sieksime ligonių priežiūros ir slaugos namuose paslaugų plėtimo.

Didinsime finansavimą gydytojų rezidentūroms apmokėti, įsikūrimo išlaidoms padengti, taip pritraukiant jaunus specialistus darbui Šiaulių medicinos įstaigose.

Administracija veiks skaidriai ir bus atvira gyventojams, visuomenė – maksimaliai įtraukta į savivaldą. Rengsime gyventojų apklausas ir referendumus ypač svarbiais klausimais.

Krikščionio misija yra ne rodyti save ir savo privalumus, bet gebėti būti visuomenės gerovės kūrėju pasitelkiant bendruomenės privalumus.

Te padeda mums Dievas.

Dabar prasidėjo parašų rinkimas, kad mes apskritai galėtume dalyvauti rinkimuose ir žmonės turėtų teisę pasirinkti. Tai nėra balsavimas, balsuoti galite ir ne už mus, pasirašant tiesiog suteikiate teisę demokratijai ir laisvam pasirinkimui. Be to, paremti savo parašu galima nors ir visus sąrašus.

Kviečiu nebebūti abejingais savo vaikų, šeimos ir Tautos ateičiai.

Raskime kelias minutes laiko ir pasirašykime už Krikščionių sąjungos sąrašo galimybę dalyvauti savivaldos rinkimuose ir visiems drauge kurti mūsų ateitį.

Tai nesudėtinga:

1.Paspausti nuorodą https://www.rinkejopuslapis.lt/kandid…/-/pasirasymas/47712

2. Paspausti „PASIRAŠYTI“

3. Prisijungti per elektroninių valdžios vartų portalą

4. Patvirtinti tapatybę

5.Paspausti „PASIRAŠYTI”

6. Patvirtinti savo pasirinkimą paspaudus „TAIP”

SVARBU: Pasirašius elektroniniu būdu, nebesirašykite ant parašų rinkimo lapų ir atvirkščiai, nes abu jūsų parašai bus anuliuoti. Pasirašančiojo žmogaus gyvenamoji vieta turi būti deklaruota tame mieste, kuriame mūsų sąrašą paremiate.

Dėkojame jums, mieli bičiuliai . Dėsime visas pastangas, kad žodis taptų kūnu.