You are currently viewing STIPRI ŠEIMA – STIPRUS KAUNAS!

STIPRI ŠEIMA – STIPRUS KAUNAS!

Sąraše Nr. 2

EDITA

MORKŪNIENĖ

Ištekėjusi trijų vaikų mama. Išsilavinimas, aukštasis universitetinis. Studijavo, Kauno

technikos kolegijoje, mechanikos inžineriją ir Vytauto Didžiojo Universitete Šeimotyros ugdymo mokslų magistrą. Aktyvi visuomenininkė, Projektų vadovė, organizatorė.

Sąjunga „Vardan šeimos“, pirmininkė, Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, Kauno krašto profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė, Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos narė, Kauno regiono plėtros tarybos narė. Krikščionių sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė ir Krikščionių sąjungos atsakingoji sekretorė.

Edita aktyviai kovoja už šeimų teisę patiems auklėti savo vaikus. Dalyvauja stabdant dabartinių valdančiųjų siekius įteisinti vienalytes santuokas, priimant Stambulo konvenciją ir kt. iš komunistinės ideologijos kylančius ir šeimas griaunančius įstatymus.

Sąraše Nr. 6

VYTAUTAS

RIMŠA

Vedęs, su žmona užauginęs du vaikus. Aktyvus visuomenininkas, paukštininkų asociacijos narys, Krikščionių sąjungos valdybos narys.

Išsilavinimas aukštasis, Lietuvos veterinarijos akademijoje baigė zooinžinieriją.

Ūkininkauja šeimos ūkyje..

Vytautas – politinis tremtinys. Ramus, bet tvirtų pažiūrų, darbštus žmogus, užaugęs Kaune Vilijampolėje. Jam šeimos vertybių puoselėjimas nėra tušti žodžiai.

Sąraše Nr. 10

DALIA

KUČINSKIENĖ

Gimė ir augo Kaune, ištekėjusi, aktyvi visuomenininkė, Krikščionių sąjungos tarybos narė. Daugeli metu rūpinosi, neįgaliųjų integravimusi į visuomenę, dirbo UAB kurčiųjų įmonės „ATROPA“ direktore.

Išsilavinimas, aukštasis universitetinis, studijavo Vilniaus universitete, ekonomiką.

Verslininkė.

Tai nuoširdus žmogus, kuriam neįgaliųjų problemos nėra tik šnekos, o rūpestis ir pareiga jas spręsti.

Sąraše Nr. 18

ANTANAS

VASILIUS

Aktyvus visuomenininkas, Krikščionių sąjungos valdybos narys, ateitininkų federacijos narys.

Išsilavinimas aukštasis. Studijavo Kauno prekybos ir verslo mokykloje Verslo administravimą; Stasio Šalkauskio kolegijoje Religijos pedagogika; Vytauto Didžiojo universitete Katalikų religijos pedagogika, Vytauto Didžiojo universitete Šeimotyrą.

Dirba Kauno jėzuitų gimnazijoje mokytoju ir sielovados koordinatoriumi; 204-oje daugiabučio namo savininkų bendrijoje, namo seniūnu.

Vedęs, su žmona Jūrate augina dukrą.

Antanui ypač gerai pažįstamas žalingas neigiamas genderistinės propagandos poveikis jaunam žmogui. Jis stengiasi ugdyti jaunuolius harmoningomis asmenybėmis.